درایور 1 تا 3 وات 300ma

PDFچاپایمیل

قیمت فروش: 17000 ﷼
تخفیف:
انواع درایور های جریان ثابت با جریان های مختلف برای ال ای دی و اس ام دی

درایور های ای پی دار و بدون ای پی

درایور های ایزوله و درایور های غیر ایزولهhttp://www.elexlight.com

توصیف

انواع درایور های جریان ثابت با جریان های مختلف برای ال ای دی و اس ام دی

درایور های ای پی دار و بدون ای پی

درایور های ایزوله و درایور های غیر ایزوله

 

http://www.elexlight.com

بازنگری ها

این محصول هنوز بازنگری نشده.